Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
1
Πολιτική δέσμευση
SDG3: Good health and well-being
Curaçao Innovation & Technology Institute (CITI)
#Growth mindset
Συμμετοχή
1
Πολιτική δέσμευση
Curaçao Innovation & Technology Institute (CITI)
#Growth mindset
1
Πολιτική δέσμευση
Curaçao Innovation & Technology Institute (CITI)
#Growth mindset
1
Πολιτική δέσμευση
Curaçao Innovation & Technology Institute (CITI)
#Growth mindset
1
Πολιτική δέσμευση
Curaçao Innovation & Technology Institute (CITI)
#Growth mindset
1
Πολιτική δέσμευση
Curaçao Innovation & Technology Institute (CITI)
#Growth mindset
6
Mazeli Consultants
#Design value, #Be accountable, #Guide action, #Analyse the context, #Be innovative, #Define problems, #Be curious and open, #Think sustainably, #Assess impact, #Behave ethically, #Recognise the value of ideas, #Imagine, #Identify, create and seize opportunities, #Focus on challenges, #Uncover needs, #Share and protect ideas, #Develope ideas, #Think strategically
1
Ετοιμότητα καριέρας και εργασίας
Mazeli Consultants
#Behave ethically, #Think sustainably, #Assess impact, #Be accountable
2
Ετοιμότητα καριέρας και εργασίας
Mazeli Consultants
#Recognise the value of ideas, #Share and protect ideas
1
Ετοιμότητα καριέρας και εργασίας
Mazeli Consultants
#Imagine, #Think strategically, #Guide action
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists